Rørosprøven høst 2021

FKF har kommet med en oppdatering av veileder og risikovurdering for jaktprøver, med fokus på Covid 19. Denne går derfor ut til dere som har registrert prøver i NKK sin kalender, men ikke er direkte knyttet til FKF men er foreninger med tilknytning til NJFF. FKF har også laget en egen fane på hjemmesidene sinne som heter Covid 19: https://www.fuglehundklubbenesforbund.no/jaktprover/smittevern. Her vil den nyeste oppdaterte informasjonen ligge ute. Skulle det være noen sprømål er det bare å ta kontakt med FKF eller meg.