Rørosprøven vinter 2021 AVLYST

Vinterprøven 2021 - 19.-21. mars , med planlagt sekreteriat er på Storwartz Leirskole er AVLYST.

Prøveledelsen har sammen med  kommunelegen på Røros og FKF fulgt smitteutviklingen tett og gjennomført samtaler for hvordan vi kan gjennomføre prøven.

Det er i dag registret over 300 påmeldte og disse kommer fra 52 kommuner utenfor Røros. Senest i dagens redegjørelse fraråder myndighetene aktiviteter hvor deltakere må krysse kommunegrensene.

Kommunelegen på Røros fraråder derfor gjennomføring av Rørosprøven.

I respekt for den pågående pandemien og de konsekvensene en eventuell smitte har for enkelt individet og Røros som samfunn må vi respektere dette og dessverre avlyse prøven.

Vi vil refundere påmeldingsavgiften til hver deltaker med de regler som er førende fra NKK/FKF

Vil også takke alle dommere og deltakere som år etter år stiller og dømmer på vår prøve. Vi satser på at smitten avtar og at høsten blir en flott prøvesesong.
 

Ønsker alle hjertelig velkommen tilbake 20-22august til høstprøven.