Sikkerhet og beredskap

Rørosprøven legger stor vekt på deltakere og hunder sikkerhet under prøven. Vi har derfor laget en risiko og sikkerhetsanalyse, samt satt opp en beredskapsplan.

ROS ANALYSE

BEREDSKAPSPLAN